اظهارات عجیب جواد خیابانی بعد مراسم رونمایی از کاپ جام جهانی: خاک عالم تو سر من! /فیلم