شهرخبر

معاون وزیر ورزش و جوانان: باید به جایی برسیم که ۷۰ درصد جامعه آمادگی جسمانی داشته باشند

معاون وزیر ورزش و جوانان: باید به جایی برسیم که ۷۰ درصد جامعه آمادگی جسمانی داشته باشند

معاون وزیر ورزش و جوانان: باید به جایی برسیم که ۷۰ درصد جامعه آمادگی جسمانی داشته باشند

خبرگزاری برنا