با دستور که شکم سیر نمی‌شود، با دستور فقر ریشه‌کن نمی‌شود/ این ظلم است که ما با مدیران فاسد برخورد نمی‌کنیم/ آیا اسلام فقط به یک تار مو بستگی دارد؟ اسلام به این فسادهای کلان ارتباط ندارد؟