افتتاح ٢۴٢ پروژه ورزشی عمرانی در سراسر کشور با دستور وزیر ورزش و جوانان