شهرخبر

ببینید| اشک های پسر بچه پرسپولیسی که به استادیوم راه نیافت! / خانم پرسپولیسی: آمدم استادیوم انرژی خانه را اینجا تخلیه کنم

از اتفاقات ناراحت کننده بیرون استادیوم آزادی پیش از بازی پرسپولیس و اشک های پسر بچه کوچکی بود که نتوانست وارد ورزشگاه شود و توجه همه را به خودش جلب کرد.

ببینید| اشک های پسر بچه پرسپولیسی که به استادیوم راه نیافت! / خانم پرسپولیسی: آمدم استادیوم انرژی خانه را اینجا تخلیه کنم

در فاصله چند ساعت مانده به شروع بازی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان تصاویر ارسالی همکارانمان از محوطه بیرونی ورزشگاه مشخص می‌کند برخی از تماشاگران هنوز شرایط ورود به استادیوم را ندارند.

در بین مصاحبه شونده ها خانمی با اشاره به اینکه همیشه آرزو داشته بازی های تیم محبوبش پرسپولیس را از نزدیک ببیند این بار به جای اینکه در خانه جلوی تلویزیون انرژی اش را تخلیه کند به استادیوم آمده و میخواسته فرزند کوچکش را هم بیاورد اما با توجه به نا آشنا بودن با فضا، ترجیح داده این کار را در هفته های آینده انجام بدهد.

همچنین یک پسر بچه خردسال دیگر نیز بین تماشاگران دیده شد که اشک می ریخت و ناراحت بود از اینکه برادر و خواهرش وارد استادیوم شده بودند اما نتوانسته بود به استادیوم وارد شود.