وزیر کشور: زائران عتبات عالیات می‌توانند در امنیت تردد کنند