حفره ای ایجاد شده در اوکراین بر اثر حمله موشکی روسیه + عکس