شهرخبر

کمبود شدید نیروی معلم چالش بزرگ آلمان در آغاز سال تحصیلی

کمبود نیروی کار ماهر آلمان این روزها به بحرانی جدی برای دولت آلمان تبدیل شده و در آغاز سال تحصیلی انجمن‌های آموزشی از کمبود شدید نیروی معلم خبر داده‌اند.

کمبود شدید نیروی معلم چالش بزرگ آلمان در آغاز سال تحصیلی

خبرگزاری تسنیم