شهرخبر

لغو اعزام زائران عتبات عالیات از مرزهای زمینی و هوایی تا اطلاع ثانوی/ از سرگیری اعزام ها منوط به رفع ناآرامی ها

لغو اعزام زائران عتبات عالیات از مرزهای زمینی و هوایی تا اطلاع ثانوی/ از سرگیری اعزام ها منوط به رفع ناآرامی ها

لغو اعزام زائران عتبات عالیات از مرزهای زمینی و هوایی تا اطلاع ثانوی/  از سرگیری اعزام ها منوط به رفع ناآرامی ها

خبرگزاری برنا