شهرخبر
اینفوگرافی| آیا هندوانه محصول آب‌بر و پرمصرفی است؟

اینفوگرافی| آیا هندوانه محصول آب‌بر و پرمصرفی است؟

متوسط نیاز خالص آبیاری هندوانه، حدود 4 هزار مترمکعب در هکتار است که از متوسط نیاز سیب، گوجه‌فرنگی و سبزیجات کمتر و تقریبا مشابه سیب‌زمینی است.

اعتمادآنلاین|

.

اینستا

متوسط نیاز خالص آبیاری هندوانه، حدود 4 هزار مترمکعب در هکتار است که از متوسط نیاز سیب، گوجه‌فرنگی و سبزیجات کمتر و تقریبا مشابه سیب‌زمینی است. 

به ‌این‌ترتیب از نظر نیاز خالص آبیاری، گفتمان غالب مبنی بر مصرف بالای آب در کشت هندوانه صحت ندارد.