نشست خبری رئیسی چه دستاوردی داشت؟/ بخشی از جزییات ارائه‌شده درباره عملکرد دولت ادعاهای بدون دلیل بود