احسان حدادی با رکورد بالای ۶۰ متر قهرمان لیگ شد

مرحله دوم از بیستمین دوره لیگ دوومیدانی امروز ادامه یافت و در مواد مختلف ورزشکاران به رقابت پرداختند.

در ماده پرتاب دیسک احسان حدادی در رقابت یا دیگر پرتابگران با رکورد ۶۰.۳۳ متر عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

حسین رسولی و محمدرضا رحمانی فر هم دوم و سوم شدند.

حدادی امسال آخرین بار در جام امام رضا(ع) بالای ۶۰ متر پرتاب کرده بود.

روز گذشته نیز تفتیان در ۱۰۰ متر قهرمان شده بود.

 احسان حدادی با رکورد بالای ۶۰ متر قهرمان لیگ شد