اعجاز علمیِ بیان امام حسین (ع) در دعای عرفه / اساتید بالینی تجربیات سفر اربعین را به اشتراک بگذارند