گدای میلیونر چگونه در خانه ویلایی‌اش به قتل رسید؟ | این گدا مبالغ زیادی پول در حساب‌های بانکی‌اش داشت و بخشی از پول‌ها را در خانه‌اش نگهداری می‌کرد