جوانان ایران در بحرین جهانی شدند/ صعود به فینال با پیروزی برابر کره‌جنوبی