آمریکا: پاسخ خود را داده‌ایم/امیدواریم به نتیجه مثبتی برسیم