گفت و گوی امیرعبداللهیان و وزیرخارجه قطر درباره مذاکرات وین