شهرخبر

شاسی بلند جدید چینی با 5 ستاره ایمنی(+فیلم تست تصادف)

هاوال از برندهای زیرمجموعه گریت وال موتور است و یکی از جدیدترین محصولات آن موفق به کسب پنج ستاره از پنج ستاره ممکن در تست های تصادف و ارزیابی ایمنی شاخه استرالیایی انکپ یا ای‌انکپ (ANCAP) شده است.

موبنا