شهرخبر

وزارت آموزش و پرورش ۱۰۰ هزار معلم با سابقه ۱۰ ساله را از طرح رتبه‌بندی حذف کرده بود

سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: هیأت تطبیق مصوبات با قوانین، آیین‌نامه دولت درباره حذف معلمان جذب‌شده بر اساس طرح مهرآفرین از رتبه‌بندی را مغایر با قانون تشخیص داد.

ایران

به گزارش تازه نیوز، جبار کوچکی‌نژاد سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی، گفت: هیات تطبیق مصوبات با قوانین آیین‌نامه دولت مربوط به حذف معلمان جذب‌شده بر اساس طرح مهرآفرین از رتبه‌بندی معلمان را مغایر با قانون تشخیص داد.

وی افزود: بر اساس نظر هیات تطبیق مصوبات با قوانین بند مربوط به حذف معلمان طرح مهرآفرین از رتبه‌بندی باید از آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان حذف شود.

به نقل از فارس، سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش در اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان جذب‌شده در قالب طرح مهرآفرین که حدود ۱۰۰ هزار نفر هستند و بیش از ۱۰ سال سابقه دارند را از طرح رتبه‌بندی معلمان حذف کرده بود.