شهرخبر

سرنوشت ۱۰۰ هزار معلم با سابقه ۱۰ ساله در طرح رتبه بندی / واکنش هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس

سرنوشت ۱۰۰ هزار معلم با سابقه ۱۰ ساله در طرح رتبه بندی / واکنش هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس

فارس نوشت:سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: هیأت تطبیق مصوبات با قوانین، آیین‌نامه دولت درباره حذف معلمان جذب‌شده بر اساس طرح مهرآفرین از رتبه‌بندی را مغایر با قانون تشخیص داد.

جبار کوچکی‌نژاد سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی، گفت: هیات تطبیق مصوبات با قوانین آیین‌نامه دولت مربوط به حذف معلمان جذب‌شده بر اساس طرح مهرآفرین از رتبه‌بندی معلمان را مغایر با قانون تشخیص داد.
وی افزود: بر اساس نظر هیات تطبیق مصوبات با قوانین بند مربوط به حذف معلمان طرح مهرآفرین از رتبه‌بندی باید از آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان حذف شود.مجلس

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰