ببینید | تصاویری جدید از حمله موشکی نیروهای روس و انهدام قطار غیر نظامی!