معدنچی اوکراینی در حال بررسی یک دهانه پس از حمله موشکی + عکس