شهرخبر
جرایم ناعادلانه سازمان تامین اجتماعی برای شرکتهای دانش بنیان+سند

مدتی است که حق بیمه شرکتها بصورت غیرحضوری پرداخت می شود و دربسیاری موارد مبلغ پرداختی به حساب شرکت عودت داده می شود بنابراین مشمول جرایم تامین اجتماعی می شود.

به گزارش خبرنگار "صدانلاین " به صورت مشاهده عینی شرکت دانش بنیانی که درتهران فعالیت می کند برای اخذ مفاصاحساب بیمه ای موضوع ماده 38 با نامه ای که از معاونت علمی ریاست جمهوری دریافت کرده به شعبه ای درتهران که برای حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص داده شده مراجعه می کند بعد چندین ماه بررسی قرارداد مزبور از نگاه شعبه بیمه دانش بنیان محسوب نمی شود و باپیگیری های مکرر واعتراضات مبلغ حق بیمه عین شرکتهای دیگر مطالبه و شرکت مبلغ را واریز می نماید طی چندین بارمراجعه جهت اخذ مفاصا حساب هربار با برگ جریمه و بدهی مواجه می شود .این شرکت لیست بیمه تیرماه ر ا ارسال کرده ولی واریزی به حساب برگشته بوده است در مراجعه مورخ 5 شهریور به مسئول پرونده اعلام می شود برای تنبیه شدن باید اول حق بیمه مرداد 1401 را پرداخت نماید (طبق سند پیوست تاریخ 2 مهر1401 درج شده ) تابتواند اصل وجرایم حق بیمه تیر ماه را پرداخت کند ، حال چند سوال پیش می آید که مسئولین محترم سازمان تامین اجتماعی می تواند جهت انعکاس در این خبرگزاری ارسال فرمایند 

1-درسالی که توسط مقام معظم رهبری به سال تولید ودانش بنیان نام گذاری شده و طبق قانون حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی ایجاد این نوع جرایم و الزام به حق بیمه خرداد که زمان مقرراش نرسیده با عدالت اسلامی سازگار است؟

2-طبق عدالت اسلامی مبنای اعمال و احتساب جرایم باید عادلانه باشد آیا عدالت ومنطق دراین نوع جرایم لحاظ شده است ؟

3-آیا این نوع اعمال سلیقه ها حمایت از شرکتهای دانش بنیان محسوب می شود ؟