واشنگتن: بین حملات در سوریه و مذاکرات برجام ارتباطی نیست