افرایش قیمت غذاهای فست فودی / پیتزا خانواده به ۶۰۰ هزار تومان رسید!