گوشی به دستان مراسم تدفین پیکر مرحوم ابتهاج در رشت + عکس