ادعای یک رسانه آمریکایی درباره طولانی شدن مذاکرات برجام /محور اصلی اختلاف چیست؟