آرش فرهادیان: ساختار باشگاه‌های ورزشی سراسر کشور برای اولین بار استانداردسازی شد