وزیر ورزش و جوانان: 242 طرح ورزشی در هفته دولت 1401 در سراسر کشور افتتاح خواهد شد/ اجازه نخواهم داد حقی از حوزه جوانان ضایع شود