شهرخبر

اینفوگرافیک/ عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم

عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم

عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم را در یک سال فعالیت آن در اینفوگرافیک پیش‌رو بخوانید.