شهرخبر

یک پزشک عمومی در یک مرکز زیبایی به تعزیرات معرفی شد

یک پزشک عمومی در یک مرکز زیبایی به تعزیرات معرفی شد

به گفته مدیر اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، یک پزشک عمومی در قزوین به دلیل استفاده از افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در امور درمانی در یک مرکز زیبایی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی و پرونده افراد خاطی نیز به دلیل مداخله غیر مجاز در امور درمانی به دادستانی مرکز استان ارجاع شد.

به گزارش بهداشت نیوز، دکتر ابوالفضل ابراهیمی، اظهار کرد: با توجه به رشد روز افزون استفاده از خدمات زیبایی، مانند: تزریق ژل، بوتاکس، چربی و مزوتراپی، لازم است مردم در این خصوص هوشیار باشند و سلامت خود را با مراجعه به افراد فاقد صلاحیت حرفه ای و سودجو به خطر نیاندازند و این امور را فقط از طریق مراجعه به مطب پزشکان متبحر و دارای مجوز فعالیت انجام دهند.

دکتر ابراهیمی تأکید کرد: مردم می توانند در مراجعه به مطب ها یا مراکز زیبایی، مجوز فعالیت مرکز و افراد مسؤول در امور درمان را که توسط سازمان نظام پزشکی صادر می شود، ملاحظه کنند.