اسماعیلی: آماده برگزاری مراسم تدفین مرحوم ابتهاج در گیلان هستیم