شهرخبر

بازسازی چهره مرموز زنی متعلق به عصر حجر (+عکس)

چهره اسرارآمیز زنی متعلق به ۵۷۰۰ سال قبل، پس از چندین هزار سال بازسازی شده است.

موبنا