طرح تحقیق وتفحصی از مجتمع فولاد مبارکه با هدایت عناصر رادیکال اصولگرا است/ اتهامات وارده کلا‌ خلاف،کذب وناموجه است