شهرخبر

محمد عطریانفر:

طرح تحقیق وتفحصی از مجتمع فولاد مبارکه با هدایت عناصر رادیکال اصولگرا است/ اتهامات وارده کلا‌ خلاف،کذب وناموجه است

محمد عطریانفر نوشت: متاسفانه بیماری سیاسی وحشتناکی برخی مقامات راگرفتار کرده است و با ترفند و عدد سازی و ایراد نسبت های ناروا بدنبال مقاصد مسمومی هستند که آثارزیانبارآن دیریازود دامن خودشان را خواهد گرفت.

اعتمادآنلاین|

محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در متنی درباره موضوع طرح تحقیق وتفحصی از مجتمع فولاد مبارکه توضیحاتی داده است:

بنام خداوند سمیع وبصیر

خدمت دوستان عزیز وبزرگوار

باسلام واحترام

اخیراًجماعتی از نمایندگان مجلس باهدفی که حداقل برای قاطبه اصلاح طلبان روشن نیست، به محوریت احدی از نمایندگان‌استان اصفهان  که از عناصر رادیکال اصولگراست، طرح تحقیق وتفحصی از مجتمع فولاد مبارکه را به تصویب پارلمان رسانده اند

درآن گزارش مجموعه ای از گزاره هایی که صحت وسقم آن تابه محکمه نرود درهیچ کجا قابل استناد نیست،درفضای مجازی بانحاء مختلف پخش شده است.

از انجا که باهدف شانتاژ وتخریب ، اشاره ای به نام اینجانب درخصوص نحوه انتشارنشریه اختصاصی "کارخانه"به صاحب امتیازی مجتمع فولاد مبارکه رفته ونسبت های ناروایی به بنده وارد شده است ،

برخود لازم دانستم ازباب روشن گری واحترام به افکارعمومی باطلاع مخاطبان گرانقدر برسانم ، گزارش  مزبور درخصوص قرارداد وانتشارماهنامه مزبورهیچ نسبتی بابنده ندارد. اتهامات وارده کلا‌ خلاف ،کذب وناموجه است.

وسوسه درامدهای سرشار و توقع بهره مندی از مواهب !! فولاد مبارکه، طی سالها فعالیت چشمگیر با ارزش افزوده کلان ، همواره مورد طمع برخی مقامات محلی ازجمله کسانی بوده است که باهدف تخریب وبه بهانه تسویه حساب جناحی دست اندر کار برخورد درهرپوششی بوده اند.

بدون شک گزارش مزبور هم حداقل تا انجا که به اینجانب تهمت وافترا وارد کرده است، عمدتا سیاسی واسیرعقده گشایی است وفاقد وجاهت حقوقی میباشد.

متاسفانه بیماری سیاسی وحشتناکی برخی مقامات راگرفتار کرده است و با ترفند و عدد سازی و ایراد نسبت های ناروا بدنبال مقاصد مسمومی هستند که آثارزیانبارآن دیریازود دامن خودشان را خواهد گرفت.

ان الله لبالمرصاد

محمد عطریانفر