شهرخبر

بنتلی باتور؛ خودرویی که برای ساعت ها بیننده را اسیر می کند! (+عکس)

اما معرفی کوپه جدید باتور از دپارتمان مولینر نشان از تغییراتی دارد که جسارت بالایی در پذیرش آن وجود داشته است! به نحویی که در قسمت دماغه باتور طراحی جدیدی را می بینیم که ارتباطی به محصولات سال های اخیر بنتلی ندارد.

موبنا