شهرخبر

روش متفاوت تماشای المپیک 1960(عکس)

جمعیت اندکی که مسابقات المپیک را از تلویزیون یک فروشگاه در شهر رم، ایتالیا تماشا می کنند. سال 1960

موبنا