شهرخبر

بزرگ‌ترین و پایدارترین اداره جهان از نوع متفاوت! (+فیلم و عکس)

این ساختمان نمونه بارز ساخت و ساز فوق پایدار در مقیاس بزرگ روی آب های شهری است.

موبنا