شهرخبر

انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تربیت مدرس

انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تربیت مدرس

دومین دوره انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل (دور جدید) دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 5 تیرماه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، دومین دوره انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل (دور جدید) دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 5 تیرماه برگزار شد.

در این انتخابات آقایان مهدی‌رضا برنا دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات، فیروز شهریور دانشجوی دکتری پاراسیتولوژی، محمدرضا بیات دانشجوی دکتری مهندسی مواد، محمدحسن قبادی دانشجوی دکتری مهندسی هوافضا، و ولدخانی  دانشجوی دکتری مهندسی عمران به عنوان اعضای اصلی و خانم ها راضیه رحمتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی و فاطمه محیسنی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ادبیات عرب به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

در اولین جلسه شورای مرکزی این انجمن هم آقایان مهدی رضا برنا به عنوان دبیر انجمن، فیروز شهریور به عنوان نایب دبیر انجمن، محمدرضا بیات به عنوان دبیر علمی انجمن، محمدحسن قبادی به عنوان دبیر فرهنگی مذهبی و احسان ولدخانی به عنوان دبیرسیاسی انجمن انتخاب شدند.

همچنین خانم ها رحمتی به عنوان مسئول واحد خواهران  و خانم محیسنی به عنوان دبیر اطلاع رسانی انتخاب شدند.

انتهای پیام/