ادامه تحرک صهیونیست ها برای اخلال در روند مذاکرات وین