شهرخبر

مینا نوعی

ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان اهر

با حضور خبرنگاران استان آذربایجان شرقی، تور رسانه‌ای بازدید از ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان اهر برگزار شد.

ازجمله ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان اهر می‌توان به مزرعه ۸۰ هکتاری ذرت «اهر مکه سی» در روستای کلهر، گلخانه هیدروپونیک محصول خیار درختی و مزرعه پرورش زنبور با بیش از ۷۰۰ کندوی در روستای افیل اشاره کرد.

برچسب‌ها