شهرخبر

عکس/ اجتماع بزرگ مردمی خادمان اربعین در ایلام

اجتماع بزرگ مردمی خادمان اربعین در ایلام

اجتماع بزرگ مردمی خادمان اربعین در محل مصلی شهر ایلام و با مشارکت حدود سه تا چهار هزار خادم مردمی و با حضور مسوولان کشوری و استانی از جمله دستیار ویژه رییس جمهوری در امر مردمی‌سازی دولت برگزار شد.

اجتماع بزرگ مردمی خادمان اربعین در ایلام

اجتماع بزرگ مردمی خادمان اربعین در ایلام

اجتماع بزرگ مردمی خادمان اربعین در ایلام

اجتماع بزرگ مردمی خادمان اربعین در ایلام

اجتماع بزرگ مردمی خادمان اربعین در ایلام

اجتماع بزرگ مردمی خادمان اربعین در ایلام

اجتماع بزرگ مردمی خادمان اربعین در ایلام

اجتماع بزرگ مردمی خادمان اربعین در ایلام

اجتماع بزرگ مردمی خادمان اربعین در ایلام

اجتماع بزرگ مردمی خادمان اربعین در ایلام

اجتماع بزرگ مردمی خادمان اربعین در ایلام

اجتماع بزرگ مردمی خادمان اربعین در ایلام

اجتماع بزرگ مردمی خادمان اربعین در ایلام

اجتماع بزرگ مردمی خادمان اربعین در ایلام

اجتماع بزرگ مردمی خادمان اربعین در ایلام