شهرخبر

عضو هیات رییسه مجلس گفت: علت اصلی تخلفات صورت گرفته در فولاد مبارکه اصفهان انتصاباتی است که در دوره آقای روحانی در این شرکت صورت گرفته است. همسر آقای واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم باید توضیح دهد که در فولاد مبارکه اصفهان چه کار می‌کرده است؟

علیرضا سلیمی

به گزارش همشهری آنلاین علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس، با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان گفت: مدیرعامل پیشین فولاد مبارکه که تخلفات او در گزارش تحقیق و تفحص آمده، برکنار شده و پرونده وی در دستگاه قضایی در حال بررسی است.

او افزود: علت اصلی تخلفات صورت گرفته در فولاد مبارکه اصفهان انتصاباتی است که در دوره آقای روحانی در این شرکت صورت گرفته است. همسر آقای واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم باید توضیح دهد که در فولاد مبارکه اصفهان چه کار می‌کرده است؟ دخالت‌های غیرتخصصی دفتر رئیس‌جمهور سابق، منشأ تخلفات صورت‌گرفته در شرکت فولاد مبارکه اصفهان است.

سلیمی ادامه داد: در دولت قبل با پول شرکت فولاد مبارکه از افراد و اشخاص خاص در انتخابات حمایت و هزینه‌های انتخاباتی کاندیدای موردنظرشان را از فولاد مبارکه تامین می‌کردند. مقامات دولت قبل به جای آنکه سکوت اختیار کنند باید در مورد عملکردشان در فولاد مبارکه پاسخگو باشند و آقای واعظی باید در قبال عملکردش در فولاد مبارکه پاسخ دهد.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مقامات دولت قبل با پول شرکت‌هایی همچون فولاد مبارکه، برخی از رسانه‌ها را اجیر می‌کردند و با فضاسازی در سطح جامعه اجازه نمی‌دادند که اخبار درست به گوش مردم برسد و اجازه ‌نمی‌دادند کسی حرف حق را بشنود.