شهرخبر

خانه‌ ای مقاوم در میامی! (+عکس)

خانه مذکور طی 15 سال به دلیل طوفان ها و سیل های شدید آسیب های تقریبا جبران ناپذیری را متحمل شده بود.

موبنا