تاکید بر توسعه شبکه ملی اطلاعات و ارتقای قدرت سایبری