شهرخبر

پنجره مهر:

چرا برجام تاکنون احیا نشده است، مقصر کیست؟

چرا برجام تاکنون احیا نشده است، مقصر کیست؟

در این مصاحبه دکتر مهدی خانعلی زاده، کارشناس مسائل بین الملل به دلایل عدم احیای برجام تاکنون پرداخته است.