شهرخبر
نجات پسر بچه ۶ ساله از مرگ حتمی در غلامان

پسر بچه ۶ ساله اهل شهر غلامان، توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵ از درون استخرنجات یافت.

مسئول اورژانس پیش بیمارستانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان افزود: در تماس تلفنی با مرکز اورژانس ۱۱۵ مبنی برنجات پسر بچه ۶ ساله غلامانی از درون استخر سقوط پسر بچه ۶ ساله درون استخر حاوی سموم ارگانو فسفره در شهر غلامان، نیرو‌های اورژانس پایگاه اورژانس جاده‌ای غلامان سریعاً به محل اعزام شدند.

ذبیح الله درود گفت: پس از خارج کردن فرد مصدوم و انجام اقدامات اولیه، به دلیل کاهش سطح اکسیژن، با هماهنگی‌های انجام شده با مرکز استان، فرد مصدوم جهت انجام خدمات تکمیلی، تحویل اورژانس هوایی شد.