پایان مرگبار شن بازی دو کودک دور از چشم مادر در ساحل خزر

به گزارش رکنا، مصطفی بلده ای رییس هیات نجات غریق نور، روز شنبه گفت: این ۲ کودک پنج و هفت ساله حوالی ساعت ۲۰ شب گذشته در ساحل محدوده تمیشان غرق شدند.

وی ادامه داد: اجساد ۲ کودک بجنوردی که از اعضای ۲ خانواده بودند در بازه زمانی ۲۱  تا ۲۳ شب گذشته با کمک ناجیان غریق و نیروهای دریابانی کشف و به پزشکی قانونی تحویل داده شد.

وی توضیح داد: خانواده این ۲ کودک در منطقه شنا ممنوعه با رها کردن فرزندانشان با هدف شن بازی در ساحل خودشان به دریا زده بودند  و حتی نیروهای نجات غریق با جت اسکی به آنها تذکر دادند ولی وقتی والدین به ساحل بر می کردند ،متوجه مفقودی ۲ کودک شدند.

مازندران دارای ۱۵ شهرستان ساحلی است که شهرستان نور با ۲۷ کیلومتر ساحل دارای پنج طرح ساماندهی برای انجام شنا است.