شهرخبر

مرگ تلخ دامدار و ۳۰ راس گوسفند و بز در طوفان ایلام / فیلم

تندباد لحظه‌ای منجر به ریزش دیوار و تلف شدن ۳۰ راس گوسفند و بز در چشمه شیرین شهرستان بدره استان ایلام شده بود و دامدار آسیب دیده براثر جراحات وارده جان خود را ازدست داد.

مرگ تلخ دامدار و ۳۰ راس گوسفند و بز در طوفان ایلام / فیلم
منبع: خبرفوری