شهرخبر

وحید شمسایی:مردم با ماشین مدل بالا در صف نذری امام حسین (ع) قرار می گیرند

وحید شمسایی:مردم با ماشین مدل بالا در صف نذری امام حسین (ع) قرار می گیرند

وحید شمسایی:مردم با ماشین مدل بالا در صف نذری امام حسین (ع) قرار می گیرند

خبرگزاری برنا