مرگ تلخ پدربزرگ فداکار به همراه فرزند و نوه اش /  عصر امروز در سد سیلوانای ارومیه رخ داد

به گزارش رکنا، عصر امروز 3 عضو یک خانواده شامل پدر بزرگ، همراه با دختر و نوه‌اش در سید سیلوانای ارومیه غرق شدند.

شاهدان عینی گفته‌اند که ابتدا کودک غرق شده و بعد از آن مادر برای نجات جان فرزندش خود را به آب انداخته و بعد از آن نیز پدربزرگ خانواده برای نجات فرزند و نوه اش وارد آب می‌شود.

غرق شدگان اهل روستای علیکان انزل می‌باشند و نیروهای امدادی در حال جستجو برای یافتن اجساد می‌باشند.